Dražby nemovitostí

Nemovitosti v exekuci

Dražba nemovitostí v exekuci

Počet nemovitostí v exekuci stále roste a zájem veřejnosti je obrovský. Jak jinak se vám také poštěstí, abyste koupili nemovitost, jejíž cena může být až o polovinu nižší, než je skutečná tržní cena? Ne vždy jsou dražby nemovitostí výhodné a je třeba k nim přistupovat s jistou opatrností. Dvojnásobek to platí, nemáte-li v tomto směru žádné zkušenosti.

Dražby se obecně rozdělují na nedobrovolné a dobrovolné. Nedobrovolné dražby jsou pochopitelně rizikovější, dlužník – majitel draženého předmětu, totiž s největší pravděpodobností nebude s dražbou souhlasit. Je proto na místě, abyste si zjistili a seznámili se s veškerými riziky, které mohou nastat v případě, že vám bude dražený předmět přiklepnut. Nutno navíc zmínit, že dražba není to stejné, jako aukce. V případě aukce totiž po příklepu kupující přichází podepsat ještě kupní smlouvu, ale v případě dražby tomu tak není. Nemovitost se stává majetkem dražitele ve chvíli, kdy padne poslední příklep. V tu chvíli se dražebník stává novým majitelem draženého předmětu bez jakékoli kupní smlouvy. Peníze za vydražený předmět je navíc nutné uhradit v dohledné době, což je nutné brát v potaz už před zahájením samotné dražby.

V současné době dražby probíhají zpravidla dvojím způsobem. Buď formou online dražeb nebo na předem stanoveném místě exekutorem či licitátorem – například v souvislosti s nemovitostmi často v blízkosti draženého předmětu. Dražby se může zúčastnit každý s výjimkou těch, kdo jsou s dlužníkem, exekutorem nebo soudcem spřízněni a každý, kdo předem uhradil dražební jistinu – dražební jistina je vrácena na konci dražby nebo je stržena z částky, za kterou byl předmět vydražen. Účastníte-li se dražby poprvé, je nutné brát v potaz, že peníze za vydražený předmět je nutné uhradit buď v místě dražby nebo do několika dní – zpravidla do 30 dní.

Vložil Dražby a aukce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekuční dražby

V případě exekučních dražeb se jedná o dražby nedobrovolné, které vznikají na základě rozhodnutí soudního exekutora. K dražbě dochází zpravidla tehdy, není-li dlužník schopen dostát svých finančních závazků vůči věřitelům a není ochoten aktuální situaci řešit přímo s exekutorem, jenž byl s danou věcí seznámen a pověřen ji řešit.

Obecně vzato draženy mohou být movité i nemovité věci, kromě zákonem stanovených předmětů, z nichž lze zmínit například zdravotnické potřeby, oděvy nebo cennosti osobní povahy – snubní prsteny manželů.

Podmínky jsou ale zákonem stanoveny nejen pro předměty dražby, ale i pokud jde o účast jednotlivých dražitelů.

Kdo se nemůže účastnit dražby: 

  • dlužník, jehož majetek je předmětem dražby 
  • manžel/ka dlužníka 
  • obmeškaný vydražitel – osoba, která jakýmkoli způsobem zmařila dražbu 
  • soudní exekutoři a jejich zaměstnanci, soudci a zaměstnanci soudů 
  • osoby, které nemohou v ČR nabývat majetku 

Kromě výše zmíněných se dražby může zúčastnit každý, kdo předem složil řádně tzv. dražební jistinu a to tím způsobem, jak stanovil exekutor nebo licitátor – buď v místě dražby předem, nebo na bankovní účet s dostatečným předstihem. O výši dražební jistiny se dozvíte z dražební vyhlášky, která je součástí každého draženého předmětu. Informace týkající se jednotlivých dražeb a tak i každou dražební vyhlášku si můžete prohlédnout přímo na stránkách Portál dražeb, které jsou zřizovány a provozovány Exekutorskou komorou České republiky.

Je to právě Portál dražeb, kde se nachází veškeré informace týkající se připravovaných dražeb a to i těch, které proběhnou v nejbližší době. V souvislosti s každou dražbou, zejména pokud se jedná o nemovitosti, je vhodné sledovat podrobné informace týkající se nejen samotného objektu, ale i prohlídky. V souvislosti s některými nedobrovolnými dražbami není možné uskutečnit prohlídku předem, což je pro dražitele vždy výstrahou, že pozdější domluva by mohla být velmi obtížná.

 

Vložil Dražby a aukce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Portál dražeb

Portál dražeb je provozován a v minulosti byl zřízen na základě rozhodnutí Exekutorské komory České republiky. A je to právě Portál dražeb, díky kterému se snadno a odkudkoli můžete dozvědět poměrně podrobné informace týkající se dražeb v jednotlivých krajích České republiky.

Nutno zmínit, že na Portálu dražeb jsou evidovány jen ty dražby, které vznikly z nařízení některého soudního exekutora na základě exekučního řádu. Chcete-li mít přehled o právě probíhajících nebo připravovaných dražbách, Portál dražeb je pro vás tím pravým místem.

Portál dražeb zaznamenává dokonce i elektronické dražby, které v poslední době rozhodně na oblíbenosti neztrácí. Soupis nejbližších dražeb se nachází přímo na úvodní straně, u každé dražby jsou přitom dostupné i poměrně podrobné informace včetně dražební vyhlášky, jež je nezbytnou součástí každé dražby.

Pro snadné vyhledávání dražeb je možné využít filtru, stačí si zvolit, zda máte zájem o nemovitosti, předměty dražby movitého charakteru, v neposlední řadě jsou zde i firmy v dražbě. Zároveň je možné vybírat podle různých krajů České republiky a na základě konkrétního předmětu – rodinný dům, stavební pozemek, byt, nábytek, elektronika, osobní nebo užitkové automobily a mnoho dalšího. V souvislosti s každou dražbou je třeba sledovat dražební vyhlášku, která obsahuje veškeré podrobné informace týkající se nejen samotného draženého předmětu, ale i nejnižšího podání nebo složení dražební jistiny, kterou je třeba zaslat na účet exekutorovi nebo licitátorovi s dostatečným časovým předstihem.

Nutno zmínit, že na Portálu dražeb elektronické dražby neprobíhají, pouze o nich informují a veškeré oficiální dražby sdružují.

Vložil Elektronické dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dražby finančních úřadů

Dražby prováděné finančními úřady nejsou v dnešní době nic neobvyklého. Naopak, lze se s nimi setkat stále častěji. Na některých veřejných portálech, které se přímo zaměřují na online dražby, se s nimi prakticky nesetkáte. Nařízení dražby pocházející právě od finančních úřadů, jednotlivé dražby lze hledat například na konkrétních stránkách Finanční správy, kde se mimo soupisu veškerých dražeb dostanete i k informacím velmi podrobným. Rozhodující by přitom pro vás neměla být vždy cena, ale i například podmínky nebo stav draženého předmětu. V souvislosti s dražbami finančních úřadů se jedná téměř vždy o dražby nedobrovolné, což je nutné brát v potaz, pokud jde o opatrnost a obezřetnost.

Dražby jsou pořádány jednotlivými úřady, například Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj nebo Finančním úřadem pro Olomoucký kraj s tím, že dražby jsou vždy rozděleny podle jednotlivých územních pracovišť. U každé dražby jednotlivých územních pracovišť je přitom uvedeno nejen datum a čas konání dražby, ale i jednací číslo dané dražby a stručný popis draženého předmětu – zda se jedná o věc movitou či nemovitou. Podrobné informace pak najdete u každé dražby zvlášť. Podrobné informace se přitom netýkají jen samotného draženého předmětu, ale i rozhodné ceny nebo výše nejnižšího podání.

Celé dražbě předchází zápis dražitelů, který se odehrává zejména v budovách finančních úřadů. A dražba jako taková zrovna tak. Dražby je možné vyhledávat přímo na internetových stránkách Finanční správy, kde je vám k dispozici jednoduchý vyhledávač, s jehož pomocí je možné na základě zadaných kritérií vyhledat dražbu, například podle toho, o jaký předmět, ať movitý či nemovitý, máte právě zájem.

Vložil Dražby z exekuce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Veřejné dražby

Veřejné dražby nebo také online dražby se staly v posledních letech velmi populárními. Divit se není rozhodně čemu, protože prostřednictvím dražby je možné zakoupit předmět o poznání levněji, než jste původně předpokládali. Předmětem dražby může být prakticky cokoli, co vás právě napadne od nábytku až po nemovitosti nebo osobní či užitkové automobily.

Zkrátka a dobře předměty movitého i nemovitého charakteru. Jak se ale orientovat v online dražbách, jak dražby probíhají a kdo se jich může zúčastnit? Čtěte dál a dozvíte se! 

Orientace v online dražbách je velice jednoduchá a sami uvidíte, že dražbám dřív nebo později přijdete na chuť. Dražby jsou přehledně zařazeny do jednotlivých kategorií – movité nebo nemovité předměty dražby, následně pak do podkategorií na základě jejich specifikace. Vyberete-li si předmět dražby, dobře se podívejte na dražební vyhlášku, parametry a podrobný popis draženého předmětu, nakonec i na dražební jistinu, kterou je v souvislosti s téměř každou online dražbou nutné předem uhradit – mnohdy je dražební jistina uváděna i pod názvy dražební jistota nebo jako kauce. V každém případě, nebudete-li v dražbě úspěšní a odejdete s prázdnou, peníze za jistinu vám budou po skončení dražby vráceny.

Průběh dražby je téměř identický, jako je tomu u dražby klasické, akorát probíhá online. V první řadě nutno zmínit, že abyste se mohli dražby online zúčastnit, musíte se řádně registrovat. Díky registraci je navíc – jen na některých portálech, možné nahlédnout k bližším informacím, které se týkají draženého předmětu. Pozornost věnujte dražební vyhlášce, ale i vlastnostem předmětu. Dvojnásobek to platí, pokud hodláte v dražbě zakoupit například ojetý automobil.

V takovém případě rozhodně dbejte na osobní prohlídku předem, jejíž datum, čas i místo by mělo být uvedeno právě ve vyhlášce.

Vložil Elektronické dražby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Exekuce dražby nemovitostí

Dražby nemovitostí, které vznikají na základě exekučního rozhodnutí, se označují jako dražby nedobrovolné. Nedobrovolné dražby tedy vznikají hlavně z toho důvodu, že dlužník není schopen plnit své finanční závazky vůči věřitelům a jeho majetek se tedy později stává předmětem nedobrovolné dražby. Nedobrovolná dražba je pro mnohé velmi lákavou příležitostí, jak získat nemovitost o poznání levnější, než je tržní cena. Na druhou stranu je ale nutné zvážit veškerá rizika, která jsou spojena s nedobrovolnými dražbami.

Příkladem je fakt, že po příklepu – v případě dražby příklep znamená, že je nemovitost vaše a to bez kupní smlouvy, kdy se budete chtít nastěhovat do své nemovitosti, původní majitel se nebude chtít vystěhovat. V takovém případě je postup náročný a může trvat i několik měsíců, než se konečně do svého nového domova podíváte.

Pokud opomeneme výhody, které jsou spojeny hlavně s finanční stránkou celé věci, je předem dobré vědět i o nevýhodách nebo spíš o případném riziku, které pramení z nedobrovolných dražeb nemovitostí, jež jsou exekučně nařízeny. Jedna z nich pramení například v souvislosti s prohlídkou samotné nemovitosti. Pokud totiž majitel – dlužník, neumožní přístup do interiéru nemovitosti, zájemci mohou spatřit jen nemovitost zvenku. Je-li majitel už v počátku nekomunikativní a je evidentní, že dražbu odmítá, je třeba se mít na pozoru. Později by mohly nastat již zmíněné potíže s vystěhováním, což musí řešit soud.

Bude-li právě vám udělen poslední příklep a nemovitost vám padne doslova do klína, dobře se informujte o lhůtě, do kdy je nutné uhradit celou částku. Dražební jistina, kterou jste předem uhradili, vám bude stržena z kupní ceny, do 90 dnů je nutné uhradit daň z převodu nemovitosti a zpravidla do 10 dnů celou kupní cenu nemovitosti, pokud není licitátorem stanovena jiná časová lhůta.

Vložil Dražby z exekuce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dobrovolné dražby

V současné době je možné se setkat hlavně s dražbami nedobrovolnými, které jsou zahajovány hlavně na příkaz věřitele nebo exekutora.

Na druhé straně jsou zde ale i dražby dobrovolné, které ke zpeněžení majetku běžný člověk příliš nevyužívá. Lze se s nimi tedy setkat skutečně jen zřídka a to hned z několika důvodů.

Běžný člověk o jejich průběhu a celkových podmínkách není tak dobře informován, jistou úlohu zde má i strach z toho, že předmět dražby nebude vydražen za takovou částku, kterou si majitel představuje.

Do dobrovolných dražeb jsou za účelem zpeněžení zařazeny hlavně nemovitosti a majetek v likvidaci, konkurzu nebo majetek vlastníků komerčních objektů.

Aby mohla být nemovitost nebo jiná věc předmětem dobrovolné dražby je nutné, aby byl v první řadě vytvořen znalecký posudek a předmět dražby tak byl oceněn. V současné době funguje navíc i několik firem, které se přímo zabývají dobrovolnými dražbami. Využití služeb takové firmy je rozhodně na místě, nemáte-li v tomto směru jak zkušenosti, tak i čas navíc, který byste investovali do veškerého vyřizování a pochopitelně i papírování, kterému se rozhodně v souvislosti s dražbou nevyhnete. Firma s vámi podepíše smlouvu o provedení dobrovolné dražby, ocenění dražené věci nebo nemovitosti nechá vypracovat stejně jako dražební vyhlášku, bez které by se dražba konat nemohla.

Nutno zmínit, že i dobrovolná dražba musí probíhat a řídit se veškerými zákony, které jsou v souvislosti s dobrovolnými dražbami stanoveny. Dáváte-li svůj majetek do dobrovolné dražby, výhoda je v tom, že není nutné zpracovávat žádnou kupní smlouvu. Příklepem je to dražená věc nebo nemovitost přidělena zájemci s nejvyšší nabídkou.

Vložil Dražby cenných předmětů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Nedobrovolné dražby nemovitostí

Nedobrovolných dražeb lze zaznamenat stále větší počet.

Pro jednoho jsou pochopitelně starostí, pro druhého zase dobrou příležitostí, jak přijít k nemovitosti, jejíž cena bude o poznání nižší, než je stanovená tržní cena – nemusí tomu tak být vždy.

V souvislosti s nedobrovolnými dražbami je ale dobré mít se na pozoru a rozhodně se do koupě nepouštět jednak bez zkušeností, navíc i bez pomoci zkušeného advokáta, který je schopen předem sdělit veškerá rizika, na druhou stranu ale i výhody, které by vám nemovitost mohla přinést.

Na co si tedy dát pozor v případě nedobrovolných dražeb a jak se nedobrovolná dražba liší od dobrovolné?

U nedobrovolných dražeb buďte obezřetní 

V první řadě nutno zmínit, že dobrovolné dražby jsou daleko méně rizikové. Jedná se dražbu, kdy nemovitost sám majitel vzhledem ke své finanční situaci dává do dražby. V opačném případě, u dražby nedobrovolné, vstupuje majetek do dražby na příkaz exekutora nebo věřitele, aby uspokojili své pohledávky – zejména jde o případy, kdy dlužník není schopen již delší dobu splácet své závazky vůči bance, například hypoteční úvěr, spotřebitelskou půjčku a další úvěry. Majitel – dlužník, tak do dražby vstupuje zcela nedobrovolně, což může značně zkomplikovat situaci tomu, kdo nemovitost vydraží.

Snadno se může stát, že původní majitel nemovitosti odmítá vystěhování, potíže lze ale zaznamenat na samotném počátku. Jde-li o prohlídku nemovitosti, majitel ji musí schválit a nemovitost zpřístupnit. Pokud nebudete mít možnost k prohlídce nemovitosti, raději od dražby upusťte.

Jde o první signál, že majitel bude nekomunikativní a dražbu odmítá, což by mohlo zkomplikovat vaše pozdější nastěhování a pochopitelně i jeho včasné vystěhování se z nemovitosti.

Vložil Právní poradenství | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dražby obrazů

Dražby obrazů jsou perfektní příležitostí nejen pro milovníky umění, ale i například pro investory, kteří chtějí dobře uložit své peníze.

Naprosto běžně probíhají aukce obrazů v pražském Žofíně, kde se draží obrazy nejen českých malířů a grafiků, ale i některých zahraničních umělců, kdy cena obrazů často přesahuje i deset milionů korun.

Dražby obrazů ale rozhodně nejsou jen pro multimilionáře, které zde ani ve většině případů nepotkáte. Mají své zástupce, veřejnost se tak většinou ani nedozví, kdo že to obraz slavného malíře vlastně koupil.

V dražbách obrazů lze narazit i na levnější “kousky”, jejichž cena se pohybuje v desítkách nebo stovkách tisíc.

Jak probíhá dražba obrazů

V první řadě je nutné dostavit se včas na místo dražby. Dražby obrazů probíhají hlavně ve velkých galeriích a samotné obrazy přítomny ve většině případů nejsou a je k tomu hned několik důvodů, zejména jde o jejich bezpečnost. To, jak obraz vypadá a od jakého umělce pochází, se můžete dozvědět nejen při probíhající aukci prostřednictvím videoprojekce, ale i z brožury, která je vám věnována při úhradě dražební jistiny.

Částku, kterou je nutné jako dražební jistinu předem složit, se dozvíte dopředu a buď ji hradíte na místě nebo předem na bankovní účet aukční síně či umělecké galerie. Na velkých výstavách se jedná o částky až několika desítek tisíc. Po složení jistiny je vám přiděleno dražební číslo, díky čemuž je možné stát se oficiálním účastníkem dražby a zájemcem o některý z dražených obrazů.

Pak už přichází na řadu samotná dražba, kdy je v souvislosti s každým uměleckým dílem řečena vyvolávací cena, k níž se postupně přihazují částky ze strany zájemců o obraz. Minimální částka pro příhoz je stanovena předem a nelze ji během dražby daného obrazu snížit. Zvednutím svého čísla dáváte najevo, že přihazujete a stáváte se tak zájemcem.

Vložil Dražby cenných předmětů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dražby automobilů 2015 online

Online dražby získávají v poslední době na popularitě a rozhodně se není čemu divit. Z pohodlí domova nebo své kanceláře je možné prostřednictvím internetu vydražit předmět, o který máte zájem a předem jste si jej vyhlédli.

Automobily jsou vůbec nejlákavější, pokud jde o movité věci. Většinou jsou ve velmi dobrém technickém stavu a navíc jejich cena je zpravidla nižší, než je jejich skutečná tržní hodnota. Pochopitelně záleží i na tom, za kolik vozidlo ve finále vydražíte.

V současné době plně funguje hned několik aukčních portálů, na nichž je možné zúčastnit se dražby movitých věcí, do kterých spadají i osobní a užitkové automobily.

Nutno zmínit, že aukce automobilů online se mohou zúčastnit jen řádně registrovaní uživatelé, kteří předem splnili veškeré podmínky, například včasné složení dražební jistoty na bankovní účet exekutora. Online dražby se můžete zúčastnit odkudkoli, kde je připojení k internetu, ale je nutné mít na paměti, že jakmile se dostanete pryč z virtuální dražební místnosti, aukce je pro vás ukončena a nelze na předchozí průběh navázat. Dobře se proto ujistěte, zda máte dobré připojení k internetu a udělejte si na aukci čas – někdy může trvat i více jak hodinu, s čímž je třeba počítat předem.

Elektronické dražby fungují téměř stejně, jako dražby klasické, které jste již možná navštívili. I v tomto případě je u některých automobilů možné uskutečnit prohlídku v předem stanoveném čase a místě. Veškeré informace jsou uvedeny nejen v popisu draženého vozidla, ale i ve vyhlášce, která by měla být součástí každého draženého vozidla.

Z vyhlášky se mimo jiné můžete dozvědět podrobnosti o průběhu dražby, jejím datu a čase nebo o minimální částce, která je stanovena pro příhoz.

Vložil Dražby movitých věcí | Štítek , , , | Zanechat komentář